Kalmar Atletklubb

Save 500 kr on full year card. Valid for display of valid Mecenat card.

Sports

There is a wide range of free weights, machines and fitness equipment.

They have guaranteed the lowest price for any gym in Kalmar. Solve yearly card there.
Full-year prize student: 990: - (word price 1490: -)
Cards can be solved Tuesdays: 17:00 - 18:30 Thursday: 18:00-19.30

Applies to presentation of the Mecenat card.

Welcome in and try out;
Tuesdays & Thursdays: 17:00 - 18:30

Där finns ett stort utbud på både fria vikter, maskiner och konditionsutrustning.

De har garanterat det lägsta priset på något gym i Kalmar. Lös årskort där.
Helårspris studerande: 990:- (ord pris 1490:-)
Kort går att lösa tisdagar: 17:00 - 18:30 torsdag:18.00-19.30

Gäller vid uppvisande av Mecenatkortet.

Välkommen in och provträna;
tisdagar & torsdagar: 17:00 - 18:30

Email
info@kalmarak.se
Phone
004648086618
Web
http://www.kalmarak.se/
STAGNELIUSG. 31
39234 KALMAR
Sweden