Stadsparksbadet

25 SEK discount on one-time bill at Stadsparksbadet and Borås simarena.

Sports

This card is also available at the following facilities: Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Alideberg Friluftsbadet, Kypergården, Kransmossen.
This card is also available for four months, for 700 SEK (regular annual card 2000 SEK or car fee 179 SEK / month).
Visit their website to see what bath or fitness options suits you.

Här erbjuds fyra månaders kort för 700 kr (ordinarie är årskort 2000 kr eller autogiro 179 kr/mån).
Detta kort gäller även på följande anläggningar: Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Friluftsbadet Alideberg, Kypergården,Kransmossen.

Besök deras hemsida, för att se vilket bad eller träningsalternativ som passar dig.

Email
info.stadsparksbadet@boras.se
Phone
004633357399
Web
http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/
SVEN ERIKSSONSGATAN 29
50338 BORÅS
Sweden