Menjar Segur

30% off courses

Learning

At Menjarsegur you can choose from the various training options that cover hygiene control and best practices within the catering and restaurant sector.

So, if you have a European Youth Card, you can register for courses in food handling, food allergies and intolerances, good hygiene practices, vacuum cooking (sous vide) and get a 30% discount on these.

A Menjarsegur tens opció de cursar diferents formacions de control d’higiene i de bones pràctiques en el sector de la restauració.

Així, doncs, si tens el Carnet Jove, pots fer les inscripcions als cursos de manipuladors d’aliments, d’al·lèrgies i intoleràncies, i de bones pràctiques d’higiene per cuinar al buit amb un 30% de descompte.

Av. St. Joan de Caselles 16
AD100 Canillo
Andorra