National Theater Mostar

50% discount on tickets (For performances of the National Theater Mostar)

Learning

best-of

The public institution National Theater in Mostar was officially established and started operating on November 28. 1949 in the hall of the workers' association "Abrasevic". On that occasion, the play "Night in Globuk" by the Slovenian writer Matej Bor, directed by Safet Pašalić, was premiered. Although the decision of the then founder contained only a provision stating: "The regional National Theater in Mostar is established", and no other instructions determined its future profile, the National Theater was from the very beginning repertoire, personnel and organization profile as a professional theater house . During that period, help was requested from the National Theater from Sarajevo in order to realize the decision on founding as well as possible, so the actors arrived in Mostar: Saveta Beatović, Slavko Grahovac and Safet Pašalić, who was also the first director of the Theater and director of the first play. Together with amateur actors from Mostar, Trebinje and Vojvodina, they started a great theatrical dream.

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru zvanično je osnovana i počela sa radom 28. novembra. 1949. godine u sali radničkog društva “Abrašević”. Tom prilikom je premijerno izvedena predstava “Noć u Globukom” slovenačkog pisca Mateja Bora, u režiji Safeta Pašalića. Iako je Odluka tadašnjeg osnivača sadržavala samo odredbu u kojoj se kaže: "Osniva se oblasno Narodno pozorište u Mostaru", i nikakvim drugim uputstvima nije bio određen njegov budući profil, Narodno pozorište je od samog početka repertoarski, kadrovski i organizacijski profilisano kao profesionalna teatarska kuća. U tom periodu je zatražena pomoć od Narodnog pozorišta iz Sarajeva da bi se što kvalitetnije realizirala odluka o osnivanju, te tako u Mostar stižu glumci: Saveta Beatović, Slavko Grahovac i Safet Pašalić, koji je ujedno bio i prvi direktor Pozorišta i režiser prve predstave. Oni su zajedno sa glumcima-amaterima iz Mostara, Trebinja i Vojvodine započeli veliki pozorišni san.

Email
marketing@npm.ba
Phone
0038736550470
Web
http://www.npm.ba/
Brkića 2
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina