Museum of Herzegovina Mostar

Svetozat Ćorović Memorial House 40% Džemal Bijedić Memorial House 40% Tara Tower and Labyrinth 50% Interpretation center 40%

Learning

best-of

Mostar and Herzegovina are living images of physical and mental human power, creativity created by man from himself, as a lasting message and as a glimpse of his life.

There is innumerable evidence of how man, on the angry Herzegovinian stone and proud land, with his gift and ability of mind and skill, created all kinds of artistic and practical beauties and values.

Wealth, diversity and creative creativity can be seen in the Museum of Herzegovina in Mostar, which has become a treasure trove of cultural and historical heritage, a custodian of memory and an institution that gives specificity to the Mostar environment.

The Museum of Herzegovina was founded in 1950 with the aim of finding, collecting, preserving and presenting to the public the rich cultural and historical heritage of Mostar and Herzegovina.

Mostar i Hercegovina žive su slike fizičke i umne moći ljudske, stvaralaštva kojeg je ostvario čovjek iz sebe, kao trajnu poruku i kao tračak svog življenja.

Nebrojeno je dokaza kako je čovjek, na ljutom hercegovačkom kamenu i ponosnoj zemlji, darom i spoosobnošću uma i vještine stvorio svakovrsne umjetničke i praktične ljepote i vrijednosti.

Bogatstvo, raznolikost i kreativno stvaralaštvo može se vidjeti u Muzeju Hercegovine u Mostaru koji je postao riznicom kulturno-historijskog nasljeđa, čuvarom memorije i ustanovom koja daje specifičnost mostarskoj sredini, a to je kulturna baština i mogućnost njene prezentacije kroz različite oblike kulturnog života i aktivnosti.

Muzej Hercegovine osnovan je 1950. godine s ciljem da pronalazi, prikuplja, čuva i javnosti prezentira bogatu kulurno-historijsku baštinu Mostara i Hercegovine.

Email
muzej.herc@bih.net.ba
Phone
0038736551602
Web
http://www.muzejhercegovine.com/web/
Bajatova
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina