eCabs

Various Discounts offered

Travelling

- Enter the promocode on the eCabs app (which will be sent to you as the EYCA cardholder via e-mail) to benefit from a 20% discount utilizable only 1 time per user. Valid on eCabs Go rides only and valid for three months. By using this code, you can become eligible to join the eCabs Circle.

- Enter the promocode on the eCabs app (which will be sent to you as the EYCA cardholder via e-mail) to benefit from a 10% discount utilizable only 4 times by eCabs Circle members only. Valid on eCabs Go Rides only and valid for three months.

- Daħħal il-kodici tal-kupun fuq l-app tal-eCabs (li tintbagħat lilek bħala detentur tal-karta Żgħażagħ permezz tal-posta elettronika) biex tibbenefika minn skont ta '20% li jista' jintuża darba biss minn kull detentur tal-Karta Zgħażagħ. Validu fuq eCabs Go Rides biss u validu għal tliet xhur. Bl-uzu ta' dan il-kodiċi, tista 'ssir eliġibbli biex tissieħeb fl-eCabs Circle.

- Daħħal il-kodici tal-kupun fuq l-app tal-eCabs (li tintbagħat lilek bħala detentur tal-karta Żgħażagħ permezz tal-posta elettronika) biex tibbenefika minn skont ta '10% li jista' jintuża erba' darbiet biss mill-membri tal-eCabs Cirle biss. Validu fuq eCabs Go Rides biss u validu għal tliet xhur.

Phone
0035621383838
Web
http://www.ecabs.com.mt/
eCabs, Triq Santu Wistin,
STJ 3180 Paceville St Julians
Malta