Tagtravellingcom

Tagtravellingcom

Going out

Reserves exclusivamentnbspa Tagtravelling Places limitadesnbspPromocinbspaplicable a les tarifes generals en els trajectesnbspdanada i tornada en rutes operades exclusivamentnbspper Trasmediterranea i en butacanbspPermet portar bicicletesnbspgratis No permet anullacions pernbsppermet canvis en la data de tornada No inclou taxes porturiesnbspni despeses demissinbspPromocinbspacumulable al descompte de resident i de famlia nombrosanbspSaplica un 30 de descompte del 03042020 al 13042020 inbspdel 10072020 al 13092020nbspConsultar condicions generals de la promocinbspa wwwtagtravellingcomferriess imprescindible presentar el Carnet Jove de les Illes Balears i el DNI o document equivalent en vigncia juntament amb aquest valnbspAquest val no es podr bescanviar pel seu valor en metllicnbspNo sacceptaran duplicats ni fotocpiesnbspNo s acumulable a altres ofertes o promocionsnbspPromoci vlida fins al 31 de desembre de 2020

Email
info@tagtravelling.com
C de Mallorca 530
08026 Barcelona
Spain