GENERAL ÓPTICA

GENERAL ÓPTICA AROUSA

Health & Beauty

30% DISCOUNT ON BRAND MOUNTAINS, SUBJECT TO THE PURCHASE OF GLASSES. 30% DISCOUNT ON GLASS, SUBJECT TO THE PURCHASE OF MOUNTS. 30% DISCOUNT ON SUNGLASSES. 20% DISCOUNT ON HEADPHONES AND THEIR CONSUMPTION BATTERIES ALWAYS FREE. 10% DISCOUNT ON CONTACT LENSES.

30% DE DESCONTO EN MONTURAS DE MARCA, SUXEITA Á COMPRA DE CRISTAIS. 30% DE DESCONTOS EN CRISTAIS, SUXEITO Á COMPRA DE MONTURAS. 30% DE DESCONTO EN GAFAS DE SOL. 20% DE DESCONTO EN AUDÍFONOS E AS SÚAS PILAS DE CONSUMO SEMPRE GRATUITAS. 10% DE DESCONTO EN LENTES DE CONTACTO.

Email
frq_arousa@general-optica.es
Phone
0034986505289
RÚA COVADONGA, 2 - 4
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA
Spain - Galicia