Orange

Special Go Yoxo mobile phone and data package by Orange

Shopping, Services

Get your Go Yoxo package just for 15 euro/month at Orange sale points or in Orange e-shop at www.orange.sk! Go Yoxo offers unlimited data for social media and chats + 5 GB data for any other data usage, unlimited calls within SK adn EU, unlimited SMS/MMS within Slovakia and EU and Yoxo Market, where you can sell your unused data or buy more for good price. For more info visit www.isic.sk/pausalpreteba. The offer is valid for cardholders with valid cards issued and distributed in Slovakia.

Go Yoxo paušál len za 15€ si pýtaj na predajných miestach Orange alebo hľadaj v e-shope na www.orange.sk! Go Yoxo paušál obsahuje nekonečné dáta pre sociálne siete a čety +5 GB dát na všetko ostatné, nekonečné volania v rámci SR a EÚ, nekonečné SMS/MMS v rámci SR a EÚ a Yoxo market s dátami, na ktorom môžeš nespotrebované dáta predať alebo si ich dokúpiť za výhodné ceny.Viac info nájdeš na www.isic.sk/pausalpreteba. Ponuka platí pre držiteľov platných preukazov vydaných a distribuovaných na Slovensku.

Email
info@orange.sk
Phone
00421905905905
Web
https://www.orange.sk/produkty-a-sluzby/volania/goyoxo