THEROOMS.EU

Discount of 4 € of the price of the game BERMUDA

Going out

Make use of 4 EUR discount of the price of the game: BERMUDA
The discount is valid when one group member is a valid cardholder. At THEROOMS.eu Mlynská 15, Smižany.

Využí zľavu 4 EUR z ceny hry: BERMUDA
Stačí, ak budeš mať platný preukaz v skupine ty (teda jeden jej člen). Uvedené hry si môžeš zahrať na prevádzke Mlynská 15, Smižany.

Email
info@therooms.eu
Phone
00421948378395