THEROOMS.EU

Discount of 4 € of the price of the game JigSAW, TUTANCHAMON

Going out

Make use of 4 EUR discount of the price of the game: JigSAW, TUTANCHAMON
The discount is valid when one group member is a valid cardholder. At THEROOMS.eu Alžbetina 41, Košice.

Využí zľavu 4 EUR z ceny hry: JigSAW, TUTANCHAMON
Stačí, ak budeš mať platný preukaz v skupine ty (teda jeden jej člen). Uvedené hry si môžeš zahrať na prevádzke Alžbetina 41, Košice.

Email
info@therooms.eu
Phone
00421948378395
Alžbetina 41
04001 Košice
Slovakia