THEROOMS.EU

Discount of 4 € of the price of the game LOST IN TIME, ESCOBAR

Going out

Make use of 4 EUR discount of the price of the game: LOST IN TIME,ESCOBAR.
The discount is valid when one group member is a valid cardholder. At THEROOMS.eu Zvonárska 17, Košice.

Využí zľavu 4 EUR z ceny hry: STRATENÍ V ČASE, ESCOBAR.
Stačí, ak budeš mať platný preukaz v skupine ty (teda jeden jej člen). Uvedené hry si môžeš zahrať na prevádzke Zvonárska 17, Košice.

Email
info@therooms.eu
Phone
00421948378395
Zvonárska 17
04001 Košice
Slovakia