Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra

Up to a maximum of 25% discount on shows promoted by the autonomous organitation. The discounts will be published in the announcements of the events.

Services

barrier-free, best-of, eco, summer, winter

Up to a maximum of 25% discount on shows promoted by the autonomous organitation. The discounts will be published in the announcements of the events.

Ata un máximo dun 25% de desconto nos espectáculos promovidos polo organismo autónomo. Os descontos publicaranse nos anuncios dos actos.

Email
pilar.portela@pazodacultura.org
Phone
0034981833061
Web
http://www.pazodacultura.org/
Rúa Alexandre Bóveda, s/n.
36005 Pontevedra
Spain - Galicia