Geological Museum

Reduced ticket

Going out

Reduced ticket. Located in the building of the Geological Sciences Institute of the University of Wrocław exhibitions: schematic development of the kingdom of flowers and the kingdom of animals on the basis of selected specimens of plant and animal fossils from the whole world, stratygraphy of rocks of the Sudeten mountains and their foreground and other specimens from Poland and other areas of the world, geological structure of the Sudeten in regional arrangement as well as an exhibition of rock formation

Siedziba: gmach Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualne wystawy: Jak powstają skały", "Rozwój roślin lądowych", "Rozwój świata zwierzęcego", "Dokumentacja stratygnafii utworów skalnych Sudetów i ich przedpola", "Budowa geologiczna Sudetów i ich przedpola w układzie regionalnym"."

Phone
0048713759327
Web
http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl/teksty.php?plik=historia.php
Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
Poland