Architecture Museum

Reduced ticket

Going out

Located in a late gothic church and benedictive monastery inner courtyard full of rare bushes and flowers. Exhibitions-the relict of Silesian romanesque architecture, architectural craftmanship since Middle Ages (stained-glass windows, ovens, lattices), modern works of art inspired by architecture.

Siedziba: późnogotycki kościół i klasztor bernardynów, wewnętrzny dziedziniec obsadzony cennymi gat. krzewów i kwiatów. Wystawy: relikty śląskiej architektury romańskiej, rzemiosło architektoniczne od czasów Średniowiecza (witraże, piece, kraty), współczesna plastyka o inspiracjach architektonicznych.

Email
muzeum@ma.wroc.pl
Phone
0048713448278
Web
http://www.ma.wroc.pl/
Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
Poland