Botanical Garden of Wrocław University

Reduced ticket

Going out

Reduced ticket. Open IV-XI 8-18.

Czynne: 8-18 od IV do XI. Kasy od ul. Sienkiewicza i Kanonii. Działy: systematyki roślin, arboretum, alpinarium, edukacji przyrodniczej, roślin ozdobnych, szklarnie tropikalne, kaktusiarnia, akwaria. Wystawa: paleontologiczna Panorama Natury - unikatowy profil geologiczny wałbrzyskich złóż węglowych. Bogate kolekcje różaneczników i azalii, roślin górskich, wodnych i błotnych, sukulentów i gruntowych roślin ozdobnych.

Email
obuwr@biol.uni.wroc.pl
Phone
0048713225957
Web
http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/
Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
Poland