Stanisław Dunajewski Sleza Memorial Museum

Reduced ticket

Going out

Reduced ticket for cardholders. Open: Wed-Sun and each last Tue 9am-4pm. Located in a 16th century Renaissance building. Exhibitions: archeological findings illustrating the development of ancient beliefs with particular stress on the Ślęża Mountain - a centre of ancient cult, nature of the Ślęza Massif.

Czynne: śr-nd oraz każdy ostatni wt miesiąca 9-16. Siedziba: budynek renesansowy z XVI w. Wystawy: zabytki archeologiczne ilustrujące rozwój dawnych wierzeń ze szczególnym uwzględnieniem góry Ślęży - ośrodka kultowego w pradziejach, przyroda Masywu Ślęży.

Email
muzeum@sobotka.pl
Phone
0048713162622
Web
http://www.muzeum.sobotka.pl/
Św. Jakuba 18
55-050 Sobótka
Poland