EUROTAX

10%

Services

On EUROTAX commission.

Na usługi dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego przez osoby fizyczne - obywateli RP pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech i USA. Zniżka od prowizji pobieranej przez EUROTAX.

Email
marketing@euro-tax.pl
Phone
0048717990600
Web
http://www.euro-tax.pl/
Ruska 43/44
50-079 Wrocław
Poland